ТРАНСВАГОН АД

О Б Я В А

„ТРАНСВАГОН“ АД – гр. Бургас уведомява всички физически и юридически заинтересовани лица за инвестиционното си намерение да кандидатства по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – за саниране на собствена сграда, находяща се на територията на фирмата в Северна промишлена зона, Разтоварна гара „Владимир Павлов“, гр. Бургас.