ТРАНСВАГОН АД

Васил Данев

Изпълнителен Директор


Богдана Тодорова

Технически секретар
vzb-bs@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 601
тел.: + 359 56 810 774
факс: + 359 56 950 610

Николай Колдамов

Зам. Директор
Технически Въпроси
koldamov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 603

Вълчо Пампоров

Зам. Директор
Производствени Въпроси
pamporov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 604

Стоянка Костова

Зам. Директор
Икономически Въпроси,
Главен Счетоводител
kostova@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 810 861
факс: + 359 56 810 861

Димитър Жеков

Началник Отдел Конструктивен
djekov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 801

Емил Христов

Началник Отдел Технологичен
ehristov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 811

Румен Денев

Началник Отдел
Технически Качествен Контрол
rdenev@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 809

Диляна Василева

Началник Отдел
Маркетинг Търговска Дейност
dvasileva@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 609

Радостина Петрова

Началник Отдел
Отдел Човешки ресурси
rpetrova@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 611