ТРАНСВАГОН АД

Eanos
  • Rens - 4-осен платформен товарен вагон

  • Вагонът е предназначен за превоз на насипни материали неизискващи защита от атмосферно влияние. Кошът на вагона е изграден от две неподвижни странични стени и две неподвижни челни стени. На всяка странична стена има по една еднокрила врата или люк. Подът на вагона е метален. Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и разтоварване с грайфери и други подемно траспортни средства. Вагонът може да се разтоварва на страничен вагонообръщател. Вагонът е снабден с автоматична спирачка тип KE-GP-A и застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
TSI G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25 Ls1-(K)
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
63.5
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
26.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
49