ТРАНСВАГОН АД

Falns-83m3
  • Falns 83m³ - 4-осен товарен вагон със седловиден под

  • Вагонът е предназначен за превоз на въглища, кокс и други насипни товари с относително тегло не-повече от 0,8 t/m³ и неизискващи защита от атмосферни влияния. Кошът на вагона е изграден от горна част, средна вътрешна преградна стена, четири странични стенни клапи – по две от всяка страна и седловиден под с ъгъл на наклон 49° спрямо хоризонталната равнина. Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и гравитационно разтоварване чрез лостов механизъм за отваряне и затваряне на клапите, който се задейства пневматично или ръчно. Вагонът отговаря на изискванията на TSI, UIC, RIV, ERRI B12/RP17 и ERRI B55/RP8. Конзолната част на рамата е подготвена за монтиране на автосцепка съгласно UIC. Спирачното оборудване се състои от автоматична спирачка KE-GP-A (K), 12" и обслужвана от платформа ръчна спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
TSI G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25 Lsd1
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
64.5
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
25.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
83