ТРАНСВАГОН АД

Fmrrs
  • Fmrrs - 4-осен сдвоен товарен вагон за превоз на дървесни частици

  • Вагонът е предназначен за превоз на дървесни частици за дървообработващите предприятия. Състои се от две еднакви двуосни секции, свързани помежду си с винтов спряг, без възможност да се разкачват по време на експлоатация. Всяка секция е съоръжена с челни стени и четири комплекта горни и долни странични стенни клапи, които в затворено положение образуват товарния обем на коша, а при разтоварване осигуряват светъл отвор 6010mm x 1910mm. Клапите се отварят и затварят ръчно, като всеки комплект се отваря поотделно. Секциите се покриват отгоре с мрежа, която защитава товара от отвяване. Механизмът за разгъване и прибиране на мрежата се задейства от висока платформа на челната стена. Подът на вагона е метален. Вагонът е съоръжен с автоматична спирачка тип KE-GP и застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
TSI G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
-
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
20
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
63.2
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
31.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
2x91
Товарна площ (m²)
Ladefläche (m²)
Usable ареа (m²)
2x37.08