ТРАНСВАГОН АД

Talns
  • Talns - 4-осен товарен вагон с отварящ се покрив

  • Вагонът е предназначен за превоз на различни насипни товари изискващи защита от атмосферни влияния. Вагонът има седловиден под с ъгъл на наклон 49° спрямо хоризонталната равнина. Кошът на вагона е изграден от челни и странични стени и клапи за разтоварване – по две от всяка страна. Междинна стена разделя коша на две товарни пространства. Вагонът е оборудван с отварящ се настрани покрив, върху чиято рамка е опънато платнище или тънка ламарина. Вагонът има пневматична система за задвижване и заключване както на покрива, така и на клапите за разтоварване. Вагонът отговаря на изискванията на TSI, UIC, RIV, ERRI B12/RP17 и ERRI B55/RP8. Конзолната част на рамата е подготвена за монтиране на автосцепка съгласно UIC. Спирачното оборудване се състои от автоматична спирачка KE-GP-A (K), 12" и обслужвана от платформа ръчна спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25Ls1&lparK)
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
63.5
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
26.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
79